در مورد سرطان بیضه چه می دانید؟ گروه هایی برای افزایش آگاهی زیادی در طول سال برگزار می شود. یک ماه برای سرطان سینه، یک ماه برای سرطان کلسترول و یک ماه برای سرطان ملانومای پوستی و غیره. همه این ها برای افزایش آگاهی و امید افراد می باشد. هم چنان محققان به بررسی و تحقیق بیماری هایشان ادامه می دهند. همچنین برای افزایش آگاهی در مورد این بیماری یک ماه برای سرطان بیضه نیز سمیناری برگزار شد که کل ماه آوریل به عنوان ماه افزایش دانش عمومی در مورد سرطان بیضه شناخته شد. اگر کل ماه را کنار بگذاریم، همین اقدام،  دانش و اطلاعات عمومی مردم را درباره بیماری به شدت افزایش داده و به آن ها درمورد اهمیت انجام آزمون های بیضه یادآوری می کند. در این مقاله...

اطلاعات خبر

گروه سلامت
منبع دکتر سلام
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 2
مشابه مشابه