کارشناس اداره کل هواشناسی بوشهر گفت: خلیج فارس از امروز با افزایش تدریجی سرعت وزش بادهای شمال غربی بویژه در سواحل شمالی و مرکزی مواج و متلاطم شده که این وضعیت تا پایان هفته جاری تداوم دارد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع انتخاب
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه