ویدیو/ مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر ژاپن در کاخ سعدآباد ...