روزنامه همشهری نوشت که وزیر سابق آموزش و پرورش در آخرین روزهایی که هدایت این وزارت خانه را برعهده داشته، بخشنامه‌ی محرنامه‌ای را به مدارس ارسال و پخش هرگونه موسیقی را در مدارس ممنوع کرده است. در این بخشنامه تاکید شده مدیری که از این دستور سرباز زند، متخلف خواهد بود.

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع انتخاب
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه