دادستان عمومی و انقلاب شیراز با اشاره به اظهارات پدر کویرشناسی ایران در خصوص کشت خشخاش بعد از تخریب عمدی جنگل‌ها در استان فارس، گفت: این اظهارات کاملاً غلط و فاقد پایه و اساس است.

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع انتخاب
تاریخ ارسال 13 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه