سخنگوی دولت گفت: هیئت دولت به پیشنهاد سازمان محیط زیست و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایی « برنامه مدیریت سبز» را به تصویب رساند.

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع انتخاب
تاریخ ارسال 13 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه