رئیس جمهوری کشورمان در مجموعه تاریخی ـ فرهنگی سعدآباد به طور رسمی از «آبه شینزو» نخست وزیر ژاپن استقبال کرد.برگزاری جلسه مذاکرات مشترک هیات‌های عالی‌ر ...