از منظر تحولات نجومی، سال شمسی، سال قمری و ماه رومی،‌ 2 هفته طلائی حجامت در سال 98 را در پیش داریم ...