مدیران پرسپولیس از امروز مذاکرات خود را برای تمدید قرارداد بازیکنان آغاز کردند. ...