باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را برای جذب محمد نادری آغاز کرده است. ...