١٥٠ تن کاغذ بین ٤٣ روزنامه سراسری توزیع و مقرر شد در جلسه هفته آینده، کاغذ مورد نیاز سایر نشریات (روزنامه‌ها، هفته‎نامه‌ها، دو هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها) در کمیته بررسی و بر اساس منابع موجود، تخصیص یابد.

اطلاعات خبر

گروه سینما و فرهنگ
منبع خبرگزاری میزان
تاریخ ارسال 14 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه