تمامی افراد ایرانی و بالای 15 سال سن، بایستی کارت ملی هوشمند دریافت کنند. ...