در آستانه دیدار شارلوا و کورتریک ترکیب دو تیم به طور رسمی اعلام شده است که نام یونس دلفی در ترکیب اصلی و قلی زاده به عنوان نیمکت نشین تیمشان دیده می شود. ...