استقلال به مصاف تیمی می رود که در دو فصل اخیر آنها را دو بار شکست داده است. ...