انتخابات ریاست‌جمهوری در نیجریه یک هفته به تعویق افتاد. ...