برای شفافیت در انتخابات و نقش‌آفرینی بیشتر اتاق بازرگانی فقط 18 ماه سابقه عضویت، شرط شرکت در انتخابات نهمین دوره اتاق‌های بازرگانی اعلام شد. ...