وزیر امور خارجه با همتای آلمانی‌اش دیدار و رایزنی کرد. ...