آیت الله شیخ عیسی قاسم در بیانیه ای تاکید کرد که توقف درگیری ها در بحرین ، پایان یافتن هزینه ها و به آرامش رسیدن این کشور ضرورتی جدی است . ...