در حاشیه نشست سران ایران و ترکیه و روسیه در سوچی، احوال پرسی آشنا و پوتین مورد توجه عکاسان قرار گرفته است. ...