رئیس مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از رشد 14 درصدی ارجاع به مقالات تولیدشده توسط اعضای این مرکز در دو سال اخیر خبر داد. ...