صادرات کالاهای غیر نفتی ارزش صادرات، در 8 ماهه امسال 7.5 درصد افزایش و میزان واردات به کشور از لحاظ ارزش 14 درصد کاهش یافته است. ...