در مجموع واردات نفت کره جنوبی در ژانویه به 12.46 میلیون تن یا 2.94 میلیون بشکه در روز رسید که 5.9 درصد در مقایسه با 13.25 میلیون تن در ژانویه سال 2018 ...