رئیس کلانتری یافت آباد از بازداشت مردی جوان خبر داد که با وعده ازدواج و کشاندن این خانم‌ها سر قرار، از طعمه هایش زورگیری می‌کرد. ...