تهران - ایرنا - 70 داوری که قرار است در مسابقات کشتی بزرگسالان جهان برای المپیک 2020 توکیو قضاوت کنند با حضور در سه میدان گزینشی انتخاب خواهند شد. ...