تعداد کل پرونده‌های فعال مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 96، دو میلیون و 714 هزار و 572 پرونده است. یک میلیون و 773 هزار و 94پرونده (65 درصد) مربوط به بازنشستگان، 138 هزار و 259 پرونده ...