رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 گفت: مستمری بهزیستی و کمیته امداد در سال 98 افزایش یافته است. ...