تهران - ایرنا - سفارت جمهوری ترکیه در پیامی با محکومیت شدید حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان تاکید کرد: ترکیه در مبارزه با تروریسم در کنار ملت و دول ...