خبرگزاری آلمان اعلام کرد که وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی مشارکت در کنفرانس امنیتی مونیخ را لغو کرده است. ...