رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سومین جلسه شورای دانشگاه، ساختار جدید، وظایف و مأموریت‌های دانشگاه آزاد اسلامی را تشریح کرد. ...