روز پنجم جشنواره تئاتر فجر، 37 اثر در چهار بخش صحنه‌ای، خیابانی، دیگرگونه‌های اجرایی و به علاوه فجر اجرا می‌شود. ...