نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت در بودجه 98 ملاحظات رهبری در 5 محور را نصب‌العین خود قرار داده است، گفت که مخالفت با کلیات بودجه در شرایط فعلی منطقی نیست. ...