یک دکترای آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی گفت: تفاوت در میزان شیوع آسیب‌های ورزشی در سطح آمادگی ورزشکاران است.

اطلاعات خبر

گروه ورزشی
منبع ایسنا
تاریخ ارسال 33 روز پیش
بازدید 2
مشابه مشابه