وارن تاکید کرد که دولت ترامپ در طول سال گذشته به تهییج و تحریک تهران پرداخته و با تلاش برای تخریب اقتصاد ایران، نشان داده است که قصد تغییر رژیم این کشور را دارد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع جماران
تاریخ ارسال 33 روز پیش
بازدید 2
مشابه مشابه