کسی می‌خواهد در داخل اتوبوس، در کوچه یا خیابان امربه‌معروف و نهی از منکر کند، می‌ترسد، همه متدینین ما نمی‌توانند این هنجارشکنی را تحمل کنند و چرا نشسته‌ایم تا یک دستگاه حکومتی بیاید، برخورد کند.

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع عصر ایران
تاریخ ارسال 35 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه