ذبیح اله خدائیان گفت: شکی نیست که زمان زیادی از تصویب قوانین ثبتی و سردفتری و همچنین دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های این بخش گذشته و باید این موارد با کار کارشناسی و پژوهش، مطابق با شرایط روز مورد تجدیدنظر و به روز رسانی قرار گیرند.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع تسنیم
تاریخ ارسال 35 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه