وقتی وعده‌ای در صبح خورده می‌شود، در مقایسه با ساعات دیرتر روز، انرژی بیشتری صرف پردازش آن می‌شود،…

اطلاعات خبر

گروه سرگرمی
منبع سیمرغ
تاریخ ارسال 35 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه