ابراهیم اکبری دیزگاه با اشاره به زمان رمان «قربانی طهران» گفت: مشروطه برای ما مهم است؛ چون نقطه شروع یک تقدیر تاریخی است. می‌توان گفت تاریخ مشروطه، تاریخ تولد انسان نوین ایرانی است؛ چون از عالم تکلیف محور وارد عالم حق محور می‌شود.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سینما و فرهنگ
منبع تسنیم
تاریخ ارسال 34 روز پیش
بازدید 10
مشابه مشابه