در فیلم زیر واحد صنفی را مشاهده می‌کنید که در کنار گرانفروشی در عرضه برنج نیز تقلب می‌کرد.

اطلاعات خبر

گروه اقتصادی
منبع اقتصاد آنلاین
تاریخ ارسال 34 روز پیش
بازدید 7
مشابه مشابه