دادستان عمومی و انقلاب اصفهان درباره نفرات هنجارشکن در این جریان خاطرنشان کرد: یک نفر و عده‌ای در این جریان هنجارشکنی کرده که نفر اصلی تحت پیگرد دادستانی دستگاه قضایی است.

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع فرارو
تاریخ ارسال 35 روز پیش
بازدید 16
مشابه مشابه