یک عضو ستاد تنظیم بازار از واردت 30 هزار تن مرغ منجمد به کشور در هفته آینده خبر داد. ...