در حالی که عدم ساماندهی درست پسماندها باعث فراهم شدن آب و غذای موش‌ها می‌شود، هوشمندی این حیوانات مو

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع خبر فوری
تاریخ ارسال 35 روز پیش
بازدید 3
مشابه مشابه