خبرگزاری تهران پرس گروه فرهنگ و هنر ـ حوزه فرهنگ عمومی: پوپولیسم واژه‌ای است که طی سال‌های اخیر به واسطه ادبیات رسانه‌ای وارد گفتمان عمومی جامعه شده و بارها از زبان افراد کوچه و بازار شنیده‌ایم، ولی اغلب تعریف دقیق و درستی از این واژه نداریم. حتی رسانه‌ها نیز وقتی این کلمه را به کار

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع تهران پرس
تاریخ ارسال 35 روز پیش
بازدید 4
مشابه مشابه