تهران- ایرنا- در جریان یکی از دیدارهای لیگ برتر هندبال تماشاگران تیم میزبان با اینکه شاهد برد تیم خود بودند شرایط نامناسبی برای حریف ایجاد کرده اند تا جایی که درگیری های زیادی بین آنها و بازیکنان حریف ...