حقوق شهردار تهران دارای سقف مصوب هیات وزیران است و بنا به گفته معاونت منابع انسانی مبلغ حقوق دریافتی شهردار تهران 10میلیون تومان است.

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع فرارو
تاریخ ارسال 36 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه