ساوه - ایرنا - رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه و زرندیه گفت: 83 هزار نفر در این شهرستان زیر پوشش طرح پایش فشار خون قرار می گیرند.

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع ایرنا
تاریخ ارسال 37 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه