نماینده مردم محلات در بیان تذکری گفت: افزایش حقوق طی دو ماه اخیر اینگونه بوده که افزایشی صورت گرفته اما سپس تقلیل یافته است.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع ایلنا
تاریخ ارسال 36 روز پیش
بازدید 5
مشابه مشابه