مدیرعامل انتشارات سوره مهر گفت: به اعتقاد من کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی ضرورت چندانی برای برخورداری از کاغذ دولتی و استفاده از این سوبسید ندارند یا اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد باید این میزان درصد پایین‌تری نسبت به ناشران غیرآموزشی باشد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سینما و فرهنگ
منبع خبرگزاری میزان
تاریخ ارسال 36 روز پیش
بازدید 7
مشابه مشابه