یک کارشناس تأمین اجتماعی گفت: کارگران حداقل به صورت محرمانه فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان را به تأمین اجتماعی اطلاع بدهند. در بسیاری از موارد کارفرما کارگر را بیمه نمی‌کند وقتی هم که بازرس سازمان به کارگاه می‌روند، کارگر را مخفی می‌کنند.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع ایلنا
تاریخ ارسال 36 روز پیش
بازدید 3
مشابه مشابه