مسئول طرح تاپ و کارشناس آموزش،پژوهش وفناوری سازمان صنعت،معدن وتجارت چهارمحال و بختیاری گفت : امسال تاکنون 30 درصد از واحد های مشمول توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار چهارمحال و بختیاری در سامانه تاپ وزارت صنعت،معدن و تجارت نامنویسی کرده اند.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع خبرآنلاین
تاریخ ارسال 37 روز پیش
بازدید 7
مشابه مشابه