فرمانده انتظامی کازرون از آتش سوزی 25 هکتار از اراضی گندم واقع در روستای کمارج آن شهرستان خبر داد.

اطلاعات خبر

گروه اجتماعی
منبع ایلنا
تاریخ ارسال 38 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه